Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistos

 

 

Het is waar. Het is zeker. Het is de volle waarheid. Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken. En zoals alle dingen uit de Ene geworden zijn, door één middelaarschap, zo zijn alle dingen voortgekomen uit het Ene Ding door één enkele daad van aanpassing. De vader ervan is de Zon; de moeder is de Maan. De Lucht heeft het in haar schoot gedragen. De Aarde is de voedster.

De Vader van alle dingen is alomtegenwoordig. Zijn Kracht is ongerept. Scheid liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de Aarde van het Vuur, het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is. Van de Aarde stijgt het op tot de Hemel, en daalt vandaar weer af tot de Aarde en neemt daarbij tot zich de kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.

Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten, en deswege zal alle duisternis van u vluchten.

dit is de machtige Kracht aller Krachten, omdat hij al het zachte zal overwinnen en al het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen. Uit haar zullen, op dezelfde wijze, wondervolle scheppingen ontstaan.

Meen heeft mij daarom de driewerf grote Hermes genoemd, omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.

Volledig is wat ik over de werkzaamheid van de Zon gezegd heb."

 

Deze zinnen, die in de smaragden plaat van Hermes Trismegistos waren gegraveerd, vormen de oorsprong van de alchemie in de oude mediterrane wereld, maar zijn nog steeds de overkoepelende samenvatting van alle godsdiensten in de wereld, maar kan even goed gelden als de kern van de werking van het leven en materie voor atheïsten (incl. atoomenergie; pas sinds de 20ste eeuw is bekend dat kernfusie 'normaal' voorkomt op de zon).

 

Wat ook zeer interessant is en misschien niet zo oud, maar toch ook al van voor de tijd van Mozes dateert, is de benaming en het zeven-kalenderdagen-week-systeem.  Klik hier voor de .pdf van de site die dit volgens mij het best uitlegt (Engels, .pdf voor het geval de site of de persoon erachter verdwijnt).


Latijn (bron: overname in een boek met dezelfde naam 'Tabula Smaragdina' 1947-1950)
1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione
4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est
5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram
7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio
8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas
9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit
10. Sic mundus creatus est
11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic
12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi
13. Completum est quod dixi de operatio solis