Holistisch [test www.vacature.com 26/10/06]

Eerder holistisch dan individualistisch

Competence Indicator

Je bent eerder holistisch dan individualistisch

Wat drijft je? Individualistische dan wel altru´stische waarden?

Heb je een groot altru´stische ingesteldheid, getuig je eerder van een holistisch gedrag. Beperkt je altru´sme zich eerder, dan ben je individualistisch ingesteld.

Mensen met een holistische visie zullen eerder rekening houden met het belang van anderen.

Holistisch ingestelde mensen denken breed, ook wel web-denken genoemd. In hun besluitvorming houden ze met zeer veel criteria rekening, waarbij ze hun individualistische behoeften overstijgen.

Holisten zoeken maatschappelijk zinvolle jobs. Zij zijn de mensen bij uitstek die hun omgeving sensitief houden voor de bredere waarden. Daarnaast zijn ze op zoek naar authenticiteit in hun werk. Hier scoren vrouwen gemiddeld veel hoger dan mannen.

Mensen worden meestal gecharmeerd door waarden die aan de holistische kant liggen. Respect voor en het dulden van diversiteit in onze samenleving wordt immers ontleend aan holistische kenmerken.

Voor goedkope korte termijnsuccessen doen holistische mensen geen afstand van hun eigen waarden.

Gouden Raad

Extreem holistisch gedrag kan leiden tot na´eve zelfopoffering, waarbij men alle lasten van anderen op de schouders neemt.

Het gevaar om zwaar ontgoocheld te worden binnen de harde maatschappelijke context is dan ook zeer reŰel.

De invloed van leeftijd op het individualistisch en holistisch gedrag

Algemeen kan men stellen dat mensen een iets holistischere visie ontwikkelen naarmate ze ouder worden. Kan dit een indicatie zijn voor een iets meer relativerende en rijpere levenshouding?

Zullen de jongeren van vandaag morgen ook meer holistisch zijn? In ieder geval blijkt vandaag de generatie tot 35 jaar het meest individualistisch te zijn.