Als buitenstaander mag ik misschien even zowel de moslims als de christenen op iets wijzen:

Veel verhalen uit de (Heilige?) Qor'aan stemmen overeen met bijbelverhalen.  Een moslim uit Torhout vertelde mij een verhaal uit zijn islamitische jeugd waarin hem verteld werd dat de Djin (de duivel) je na de dood zeven verdiepingen onder de grond slaat terwijl hij je probeert te doen liegen. Het deed me denken aan het verhaal dat mijn christelijke vader hoorde, namelijk dat van het oude begrip de zevende hemel bij Christenen.  Leert alstublieft eens met kritische zin de prachtige Qor'aan te lezen, maar verwerp zeker het duivelse Attaubah dat vroeger niet erkend was en ook als enige niet begint met de (vertaalde) woorden "In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle", maar met "Dit is de  verklaring van de ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten" en misbruikt wordt tegen het Westen! Allah is volgens de Qor'aan zelf continu de 'barmhartige, de genadevolle'. 

Want zelfs een leek als ik ziet duidelijk het stijlverschil van Attaubah in 30 waarin staat "Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd."  Daarvoor staat over 'zij': De Joden en de Christenen.  In 36 gaat er een schepje bovenop: "En bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen, zoals zij u bestrijden en weet, dat Allah met de rechtvaardigen is."  Tot slot was het o.a. ook vers 5 uit hoofdstuk Attaubah die ook op het briefje stond dat op Theo Vangogh lag, en ook dat is weer geen toeval maar strijdig met de hieronder.  Vers 223 van hoofstuk 2 (Al-Baqarah) omtrent de menstruatie is ook vrij vrouwonvriendelijk en achterhaald. Net dan heeft een vrouw nood aan tederheid, en hoef je niet 'voor het zingen de kerk uit'.  Natuurlijk, ook wat het vlees betreft, in die tijd gingen veel mensen dood door gebrek aan hygiëne of om ongekende redenen en in die context moet je die zinnen dan ook zien.  Nu is men trouwens tè hygiënisch (te veel wassen van de edele delen geeft grotere gevoeligheid aan infecties en blaasontstekingen; als mijn Tervuerse Herder van mij toch eens een douchebad krijgt met babyshampoo, moet hij 's nachts binnen blijven omdat zijn koudewerende laag weggewassen is).  Het 'afrijden' van okselhaar verhoogt de gevoeligheid voor verkoudheden en verstoort het basaalmetabolisme, enz. (pas op, dit zijn deels subjectieve 'waarheden' en sommige wetenschappers spreken zo'n dingen tegen; de 'snaartheorie' is ook nog maar een veronderstelling, hoewel ik er in geloof als aanvulling van de deeltjes- en de golftheorie).

Hoe schril staat dit alles trouwens niet in contrast met de prachtige beschrijvingen in Marjam, dat wèl perfect begrijpbaar is en over dezelfde God als van de Christenen (Oud testament) en het Joodse geloof handelt (die Jezus ook enkel als profeet zien, waarom niet), maar wel in tegenstelling gaat tot Attaubah en mooi eindigt met een voorlaatste zin 98: "Aldus hebben Wij hem (de Qor'aan) gemakkelijk voor uw tong gemaakt, opdat gij er mede goede tijdingen aan de godvruchtigen moogt geven en een twistziek volk er door moogt waarschuwen." (pas op: ik ben multi-gelovig en gelijktijdig atheïstisch, maar deze zin heeft volgens mij veel inhoud). Qua verdraagzaamheid kan hoofdstuk 6 Al-An'aam ook tellen, 160: Hun zaak rust in Allah's handen (niet in dat van de mensen); 161: Wie een goede daad verricht, zal tienmaal zoveel ontvangen, maar wie een slechte daad verricht, zal alleen een daaraan gelijke vergelding ontvangen; 166 (afsluiting): Voorzeker, uw Heer is vlug in het straffen en voorzeker, Hij is vergevingsgezind, Genadevol.  Hoe begint trouwens nagenoeg elk hoofdstuk? De Barmhartige, de Genadevolle?

Weet ook dat in de originele Qor'aan de 'hoofddoek' eigenlijk op twee wijzen kon vertaald worden:

Primo een sluier, zoals velen blijken te geloven;

Secundo vanuit een (grote) 'afscheidingsdoek' en dan handelt het over een opgehangen doek tussen de gebedsruimte waar Mohammed zat te bidden en de ruimte daarnaast waar de vrouw zat die geen direct contact met hem mocht hebben om iets aan te geven (elementair niet godsdienstig element van concentratie, bezinning of gebed, hoe u het ook noemt en privacy).

Tot slot vind ik dat in het boek Al-Qabarah een aantal zaken in de tijdsgeest moeten gezet worden. Vers 223 daaruit op deze link, dat een vrouw onrein is als ze haar menstruatie krijgt en geen man mag 'ontvangen', daar ga ik natuurlijk niet mee akkoord.

Constructieve opmerkingen en aanvullingen over dit document zijn steeds welkomen op info@logocom.be! Ik heb ook geen probleem met Deense cartoons, maar gelijktijdig wel begrip voor het feit dat ze in bepaalde islamitische landen niet begrijpen wat vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting is (zie ook mijn verslag van het zeer gedegen Nederlandse mediadebat met o.a. de hoofdredactrice van Trouw, gevoerd in Amsterdam daaromtrent).

 Laat mij echter zeer positief eindigen met een van de mooiste teksten uit de Qor'aan:

Slechte dingen zijn voor de slechten,
en de slechten zijn voor de slechte dingen.
En goede dingen zijn voor de goeden
en de goeden zijn voor de goede dingen,
dezen hebben niets uitstaans met hetgeen
anderen zeggen.
(Qor'aan, Annoer, Hfdstk. 24, deel XVIII)

En wie van mooie muziek houdt, moet eens het liedje 'Isaac' van de CD van Madonna van 2006 beluisteren met deze tekst:

Im-ninalu Daltey Nedivim - Daltey Marom [Isaac, Madonna, Hebreeuws]
(= if they are locked - the doors of the generous - the doors of heaven)
wrestle with your darkness...Will you ever be the same?

 

 

Addendum 25 juni 2013: Ik heb al een diepere en meer gewijzigde versie dankzij mijn opleiding Arabische Wetenschappen te Gent. Super leerkracht = Chauki Lazhar (Tunesiër zoals de trouwe echtgenoot van mijn beste jeugdvriendin die ik na 30 jaren terugzag om te constateren dat we beiden diep in ons nooit veranderd zijn en nooit zullen veranderen en je dus nieuwe vrienden bij krijgt, maar geen (echte, niet Facebook)vriendinnen verliest ooit.

Deze juistere volgorde met de eerste geopenbaarde teksten van de Qor'an van Kader Abdolah is origineel èn enorm verrijkend ook.