ADHD-medicatie: medische megablunder [deze pagina is sub van deze slordige webpagina]

Fernand Haesbrouck

Uitgebracht en nu verkrijgbaar bij www.wwaow.com en stond daar meteen nummer één [februari 2007].

Voor fragmenten uit het boek, klik door via deze bladwijzer.

Eindelijk iemand die met het ouderwets verstand en met kennis van zaken de dingen bij naam noemt! Dit boek is een godsgeschenk en een werkelijke must voor elke opvoeder, leerkracht (zoals ik), maar ook vader of moeder van een kind dat meestal zonder DSM-IV test door een erkende psycholoog zomaar methylfenidaat voorgeschreven krijgt omwille van het gemak van onze maatschappij.

Let wel, ik beken zeer schuldig zelf de fout te zijn ingegaan omdat ik zes jaar geleden ook akkoord ging met het voorschrijven van rilatine voor mijn (naar zou nadien blijken hoogbegaafde) zoon op vraag van 'school' terwijl we er thuis geen problemen mee hadden. De dokter gaf meteen toe dat het "zeer eigenaardig was, maar dat dit medicament normaal oppeppend was, maar net een rustgevend effect had bij bepaalde 'drukke' kinderen". Toen ik ze naar de werking vroeg, gaf ze toe dat de werking 'onbekend' was, maar dat het absoluut geen kwaad kon. Nu zes jaar later, zijn de gevolgen ernstig te noemen, en nam ik uit liefde voor mijn zoon de proef op de som en nam hetzelf. Het blijkt een waarlijk wondermiddel... op korte termijn. Het verdoofde mijn zintuigen zodat ik defensief begon te rijden (bijna een ongeval veroorzaakte; nadien merkte ik ook dat dit risico op de bijsluiter zelf staat), en mij niet meer druk maakte in dringende zaken. Mijn echtgenote zei me echter dat ik zo rustig en poeslief was (ja, eigenlijk deed ik niets meer, zelfs niet meer communiceren). Tot ik zelf ook de DSM-IV variant test voor volwassenen aflegde (Kooij & Buitelaar) en tegen mijn verwachting in bleek dat ik geen aandachtstekort maar een aandachtsoverschot had, maar dat dit in een DSM IV-test meestal ook als... ADHD scoort. Intussen had mijn zoon hartritmestoornissen, zwartgallige dromen, verborgen destructieve neigingen en raakt hij sociaal geïsoleerd en is zijn zelfbeheersing allesbehalve. Ook bij het afnemen van zijn IQ-test door het professionele bureau Dilopsy te Gent door erkende klinische psychologen, kwam ik tot een heel andere conclusie (zie dit professionele rapport met vooral de eindopmerking zelf na op http://florisvanbelle.be/iq.pdf). Intussen had ik mij medisch ook al verdiept in de bijsluiters, ook die van concerta, en in Nederland ook poolshoogte gaan nemen bij nieuwe onderzoeken naar asperger, hoogbegaafdheid en was ook met de ADHD-cafés in contact gekomen. Iedereen daar is tot de conclusie gekomen dat op korte termijn rilatine best wel als antibiotica kan helpen, maar dat je een kind geen zelfbeheersing aanleert door het verdovende middelen te geven.

Gaandeweg ontdekte ik de dossiers van sportlui die met hartstilstand doodvielen (voetballertjes; lopers en jonge wielrenners), en die allemaal... vrijgesteld waren van dopingcontrole omdat op de bijsluiter van hun concerta expliciet stond dat het positief test bij dopingcontrole. Raar dat al die jonge sporters een briefje hadden dat ze aan ADHD leiden (nu verandert dat in briefjes dat ze depressieve neigingen hebben).

En dan komt dit goddelijke boek die de werkelijke jarenlange ervaringen haarscherp toelicht. Want zelfs de motor achter de topverkoop van rilatine in Vlaanderen, professor Danckaerts in Leuven (die de uitdrukking lanceerde in Knack: "een kind geen rilatine geven is als een suikerziek kind zijn insuline ontnemen", kon ik persoonlijk spreken over de rilatine van mijn zoon omdat de kinderarts mijn bedenkingen niet meer kon weerleggen en volgens de bijsluiter zwaar nalatig was geweest door noch de doses te herzien, noch mijn zoon op enig moment ook medisch op te volgen. Opnieuw legde zij het hele oude prentje voor van de zogezegde gaten in het brein, terwijl ik wel duidelijk door de zelf genomen rilatine wist èn de bijsluiter dat rilatine wel degelijk o.a. het formatio reticularis plat bombardeert (centrum dat instaat voor de snelheid van de oogbewegingen, dus voor het actieve jachtgedrag dat ADHD-kinderen vertonen).

Dit boek staat vol van getuigenissen waar ik ten volle achter sta en die mij zo vertrouwd overkomen, maar waarmee ik tegen de muren liep van een paar vastgeroeste dokters die enkel kinderrechten en het gemak van ouders en de school zien, maar niet beseffen dat ook wij niet vanzelf groot geworden zijn.

Men wil van alle kinderen brave kinderen maken, die mooi hetzelfde lijntje volgen. Of zoals mijn dochtertje zegt die weigert van rilatine te nemen omdat ze ziet wat het met haar broer heeft aangericht en hoeveel moeite die nu moet doen om zichzelf te leren beheersen (om niet in de psychiatrie terecht te komen à 16 jaar): Het is zoals in de film The Incredibles, waarbij de slechterik op het einde zegt: "En als iedereen dan uiteindelijk super is, dan zal er... niemand meer super zijn."

Vooral het stuk "amfetamine is gevaarlijk voor sportlui, maar levensnoodzakelijk voor een opkomende jeugd", vond ik zeer helder geschreven in dit boek en begrijpbaar voor iedereen.

Vaders en moeders en alle mensen die denken dat ze met ADHD te maken hebben, lees alstublieft dit boek en laat hier uw opmerking na.

Tot slot wou ik opmerken dat het niet alleen een kritiek is aan het adres van overmedicatie van rilatine, maar dat het op het einde zeer zinvolle tips bevat ook hoe het dan wel moet.

Ik zeg trouwens 'u' tegen de professionele ervaring van de schrijver van dit boek, die zéér goed weet waarover hij schrijft, en als apotheker en programmeur beter weet over welke gigantische medicijnenmarkt hij het heeft, èn over het snelstgroeiende marktsegment.

Zelf kon ik intussen ook nazien dat rilatine van Novartis komt en concerta van Johnson & Johnson. Novartis was zo eerlijk in haar contacten om zelf toe te geven dat de verkoop van hun product in bijv. West-Vlaandern totaal buiten elke proportie is, en dat ze vrezen dat dit verkeerd voorschrijven uiteindelijk zeer negatief tegenover hun product zal uitdraaien omdat ze weten dat dit tot ernstige incidenten kan leiden.

Beste mijnheer Haesbrouck, u verdient de prijs voor vrije meningsuiting van 2007 voor dit boek. Van mij verdient u zelfs de Nobelprijs VOOR geneeskunde, omdat het nooit de bedoeling kan zijn om ADHD puur te remediëren, i.p.v. het te aanvaarden en de kinderen zelf er te leren mee omgaan door zelfdiscipline i.p.v. door ongebreidelde en door commerciële doeleinden ingegeven inname van verdovende middelen (ADHD-medicijnen staan ècht op de lijst van individuele verdovende middelen bij apothekers).

Super! Super! Super! of eigenlijk... triestig! triestig! triestig!

Met wellicht ook veel te actieve groeten van iemand die uit een gezin van elf kinderen komt die tegenwoordig wellicht allemaal rilatine zouden voorgeschreven krijgen,

VAN BELLE Jean Marc
Vrije beroeper maar ook lesgever 3de graad Technisch, Beroeps en Algemeen secundair onderwijs Economie & Informatica; toezichthoudend commissaris-rekenkundige van talloze sociale VZW's en OCMW-raadslid te Kortrijk; secretaris van de Vlaamse JournalistenVereniging)
fiere papa van drie prachtige kinderen
Straatje 21
8510 BELLEGEM
tel. 056/25.25.20 - 0495/18.82.82
fax 056/25.25.18 - info@logocom.be

P.S.: Heb uw werk ook al aangeraden aan iemand die een scriptie moet maken over ADHD en wat al te laks de teksten overnam van Cora De Vos over ADHD, een boekje dat eigenlijk telkenmale heruitgegeven wordt en nog dateert van voor 2000 en geen rekening houdt met de vervijfvoudiging van opnames in de psychiatrische klinieken van rilatineslikkende jongeren op adolescentenleeftijd en met de toenemende zelfmoorden (3 stuks in 2006 hier in een straal van 10 km van mijn woonst alleen al, maar niemand durft het onderzoeken en het blijft... taboe). Ook het aantal doden door 'hartritmestoornissen' stijgt spectaculair, maar wordt niet verder onderzocht.  Om concreet te zijn: Niemand van mijn echtgenotes noch mijn eigen ascendenten had ooit enige hartprobleem, mijn zoon met zes jaar rilatine kreeg na drie jaar... ernstige hartritmestoornissen (mijn twee dochters hebben dat niet, maar slikken ook niet). Ik heb een videoclip hoe mijn zoon 's nachts tremens kreeg, maar hij staat mij begrijpelijk niet toe dat ik het publiceer.  Ik kan het wel beschrijven: Hij ligt in bed en zoals een oud peetje ligt hij af en toe te schokken en te beven vanaf de hartstreek, schouders en vooral gezicht.  Ook heb ik video's genomen tegen zijn zin als hij een bepaald jaar (nadien gezien wellicht door de overdosis) wekelijks moest overgeven omdat zijn maag overgevoelig werd voor alles en hij nooit een grote maaltijd naeen meer kon verorberen, maar mocht hij overlijden of zelfmoord plegen, dan breng ik al dit materiaal in breed en het groot op internet.  Hopelijk komt het zover niet, want na jaren discussie met mijn echtgenote, die jammer genoeg therapeute is en nog jammerder genoeg lager op de hiërarchische ladder staat dan de dokter die de rilatine en concerta door elkaar voorschrijft aan mijn zoon, heb ik sinds zeer kort de beslissing genomen om de rilatine en concerta af te nemen als ik ze ook maar zie (ik verkoop ze niet aan 2 EUR per pilletje in school, nee, dat laat ik aan anderen over).  Misschien kan ik het zelf nemen als ik eens mijn Arabisch leer, omdat het zo'n moeilijke taal is? Ik hoop dat het niet te laat is voor mijn lieve Floris want hij haalde maar 60% meer mèt zes jaar rilatine, terwijl hij oorspronkelijk zonder rilatine een jaar hoger werd gestopt...  Is het toeval dat hoe hoger de lat wordt gelegd, hoe hoger hij scoorde?  En voor mensen die niet mee kunnen, wordt het aantal uren studie en concentratie net opgedreven, maar ten koste van wat? Of bestaat er bij rilatine alleen maar win/win-situaties? Ik geloof het niet MEER.

Paar fragmenten uit het boek ADHD-medicatie, de medische blunder:

Volgende fragmenten zijn persoonlijk gekozen vanuit mijn ervaringswereld, maar vond ik zeer frappant en gaven mij een zeer diep schuldgevoel, omdat ik via eigen empirische ervaringen tot dezelfde conclusie kwam, en het nu ook wetenschappelijk ècht begrijp:

opsommingsteken

Blz. 69, hoofdstuk Amfetamine is gevaarlijk voor sportlui, maar levensnoodzakelijk voor een opkomende jeugd: "Kinderen die amfetamine voorgeschreven krijgen, hebben een doktersattest, waarbij ze vrijgesteld zijn van dopingcontroles. Die kinderen lijden aan een ziekte waardoor ze in het onderstel deel van het klasgemiddelde presteren, of in de B-kern opgesteld worden of minder sociaal overkomen op dansavonden."  Vergelijk dit inderdaad met de bijsluiter van bijv. Concerta die vermeldt dat het positief tekent op... dopingcontroles (voila, niet vervolgd en toegestaan).

opsommingsteken

Blz. 123, hoofdstuk Wat bedoelt men met chemische onevenwichten en stoffetjes, waarvan er geen genoeg zijn: "Want voor 1987 was bekend dat moleculen met een actieve phenylalkykaminegroep het zenuwstelsel kon kapotmaken. (...) Die andere inzichten kwamen er na 1987. Vroeger draaide de aarde om de zon, vanaf nu is dat helemaal niet meer zo zeker (zie verder)..." Intussen is het ook bekend dat elk lichaam altijd tekorten opbouwt en dat het voor organen net in hun natuur ligt daarmee te leren omgaan (net zoals temperatuurwisselingen positief werken op weerstand; overcondionering airco/verwarming is dus ook uit den boze).  Uit het boek leid ik duidelijk af dat de paramedische sector meer en meer wil dat alle kindjes superkindjes worden, en daar haal ik graag het citaat bij van mijn dochtertje uit de animatiefilm van The Incredibles waar 'de slechterik' sadistisch uithaalt: "En als iedereen dan uiteindelijke super wordt (door de slechterik)... dan zal niemand nog super zijn" De verwijzing naar Goebbels op een bepaald moment vond ik wansmakelijk van de auteur, maar als journalist beken ik dat er angstvallige gelijkenissen optreden: Elk kind op elk moment chemisch in evenwicht met alle medicatie die daarvoor nodig zal zijn: Rustig, oplettend, lerend wat het systeem hen voorschrijft, de creatieve hersenhelft desnoods dodend, en zo zullen wij de generatie van de laatste creatievelingen zijn... Binnen 100 jaar zal dan plots een boek uitkomen "Hoe we onze eigen cultuur ten dode opschreven".  Want dan zullen enkel nog excentrieke kunstenaars dit durven beschrijven...

opsommingsteken

Blz. 165, hoofdstuk Kinderen met hersenen als gaten: "Op 27 september 2006 promoveert iemand aan de Rijksuniversiteit Groningen met deze stelling: 'Er is geen verband tussene executieve hersenfuncties en ADHD". Je kunt de auteur niet verwijten van niet up to date te zijn, wat ik niet kan zeggen van andere boekjes die steeds maar naïef en kritiekloos herhalen wat de farmaceutische industrie hen voorschrijft.

opsommingsteken

Blz. 204, hoofdstuk Waarden weg in de maatschappij: "Wanneer de omgeving nu oordeelt dat een individu anders evolueert door het wegvallen van vroegere waarden, dan heeft dat individu chemische tekorten en chemische onevenwichten. Het duurde 20 jaar voor men er kon achter komen dat die tekorten en die onevenwichten eigenlijk gewoon maar tekorten aan cocaïne en amfetaminederivaten bleken te zijn. Andere tekorten en onevenwichten zijn nog steeds niet aantoonbaar".

Ook dit laatste fragement uit het boek was een enorme klap in mijn gezicht, omdat ik persoonlijk akkoord ging om mijn zoon te 'normaliseren' en akkoord ging met jarenlange rilatine. Dit terwijl ik nochtans mijn 'voorzichtig huisvader te zijn' onderdrukte: Namelijk scpetisch te blijven tegenover een wondermiddel met een onbekende werking. Pas na jarenlange opstapelende medische en vooral psychische problemen besloot ik het op mezelf uit te testen (is wettelijk verboden want dit is zelftoxicatie) en mij er zo grondig mogelijk in verdiepte.  Ja, beste Fernand Haesbrouck, uw klap in mijn gezicht was terecht: Ik heb mijn zoon drugs gegeven, terwijl ik altijd dacht de grootste tegenstander van drugs te zijn en de grootste voorstander te zijn van de klassieke opvoedwaarden van een warm gezin. Ik zet een stap terug en hecht terug een zeer grote opvoedingswaarde aan discipline en zelfdiscipline (in het meeste nog voor mezelf), ook al is dat niet de op korte termijn favorietste methode tegenover mijn kinderen.  Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Wat kunnen wij volwassenen toch domme dingen doen en dan nog beweren dat we het beste voorhebben met onze kinderen... Waarom zijn wij steeds zo arrogant het beter te weten dan onze miljoenen voorouders van ons? Zij vertrouwden op de ervaring van namen de kennis over van hun 'ouderwetse ouders' die echter nog een gezond en vooral gatenloze verstand hadden! Of om met een boektitel van mijn klasgenoot Bart Moeyaert (stadsdichter Antwerpen) te besluiten: Terug naar af en naar een moderne mengvorm van de Spartaanse en Atheense opvoeding!

Voor de bovenkant van deze pagina en mijn persoonlijke boekbespreking: klik hier of blader naar omhoog.

Laatst bijgewerkt op 17/02/2007 te Bellegoed, Bellegem