logocom: loquendi libertatem custodiamus

Voor de mensen die de pagina 'hersenbedrog' zoeken: klik hier  Artikel 'energie' uit LeefNu: klik hier  Artikel veiligheid vroeger: Klik hier

Normvervaging?

Na bijna twee jaren als nieuwbakken OCMW-raadslid, tijd om eens zelfkritisch te meten om te weten…

In de eerste opleidingen werd al gezegd dat binnen het OCMW oppositie op zich geen echte rol speelt, omdat het over iets sociaals gaat: de armen helpen (denk maar aan oude term Openbare Onderstand). Na een tuchtklacht de eerste maanden tegen mij, kreeg ik daar al snel een andere mening over, maar ik voel me na twee jaar nog minstens een even vreemde eend. Wellicht wordt bedoeld dat er eigenlijk een sfeer heerst waarin iedereen lief met elkaar omgaat en men het OCMW-apparaat met de nodige liefde moet behandelen zoniet wordt men buiten gewerkt.

In een OCMW-raad spreken we over aanbestedingen van 170.000 EUR zonnepanelen alsof dat niets is. Als ik de opmerking maak dat mijn zonnepanelen mij maar de helft kostten en dat ik nu merk dat mijn 75%-subsidie van toen nu wordt doorgerekend aan alle Electrabel-klanten inclusief onze noodlijdende OCMW-klanten, voel ik me moreel verplicht nee te zeggen tegen dit soort uitspattingen die economisch niet verantwoord zijn. Twee zittingen later volgt de vraag tot goedkeuring "omdat we een zeer gunstige offerte van € 111.562 ontvingen tegenover de vooropgestelde raming van € 170.000". Ik heb een zwak moment en onthoudt mij in plaats van tegenstemmen, want iedereen kijkt boos naar mij.  U moet wel weten dat onze zitpenningen naar ongeveer het maximum van 178,11 EUR zijn getrokken zodat bepaalde oranje gekleurde raadsleden in hun diverse comités gemakkelijk voor meer dan 10.000 EUR per jaar kunnen ‘blijven zitten’. De pralines op de raad van vroeger zijn intussen ook op simpele vraag geruild voor lekkere belegde broodjes en zelfs de enige af en toe aanwezige journalist doet zich daar graag te goed aan (ik weiger principieel zelfs elk glas water op kosten van de belastingbetaler en ook daar vinden ze mij gek in). Als ik de in de stukken lees dat een van die comités nu onlangs besloot om tot 500 EUR internet thuis terugbetaald te krijgen voor hun bestaande internetverbinding in navolging van de gemeenteraadsleden van Kortrijk zonder dit voor te leggen aan 'onze' raad, stel ik meteen de vraag  waarom ze Stad dan niet volgen om ook een verbod op twee zitpenningen per dag in te voeren? Het antwoord was verwacht: Dat ze mijn standspunt al gehoord hadden en dat dit al besproken werd vroeger. Mijn repliek dat ze het zelf terug opentrekken door te verwijzen "in navolging van...", wordt weggewuifd zoals veel van mijn vragen omdat de vergadering "niet te lang zou uitlopen" (178,11 EUR).  k voel me even weer als mannetje uit Mars zonder vrouwtje van Venus op planeet aarde, want dit vindt men… normaal (norm-vervaging?).

Nog niet goed bekomen, vind ik in thuis in mijn bus weer talloze uitnodigingen voor recepties van zoveel jaar die VZW of het personeelsfeest voor 25 EUR met als slotzin "Eerste glas om 19.00 uur". Ik kwam in de politiek om te werken, te cijferen, de burger te vertegenwoordigen, maar ons immer ja-knikken om solidair te zijn met het OCMW voelt almaar vreemder aan, omdat ik mij soms afvraag of ik zo wel solidair ben met de burger. "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw en onafhankelijk na te komen", maar bij die eedaflegging moest ik van de Kortrijkse burgemeester dat ‘onafhankelijk’ op 05/01/2007 weglaten.

Nee, let op, wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik merk bij mijzelf, dat ik na die tuchtklacht eerder nu ‘ja’ zeg als ik het niet begrijp, dan ‘nee’. Ten slotte is dit een tijdelijke leerschol op mijn levensweg in begrotingsstudie waar 22% van onze gemeentebelastingen naar toe gaan en wil ik mijn angst dat mijn drie en ook andere kinderen het later moeilijk zullen hebben met de blunders van onze generatie, zelf in een positief beleid hier omzetten. De ‘norm’ blijkt echter vooral het behoud van budgetten te zijn, daarin vooral het behoud van de meer dan 1.000 man personeel die het ziekenhuis en het OCMW Kortrijk samen tewerkstellen. In de meeste steden is het OCMW even ‘sterk’ als de gemeente qua vrouw- en mankracht. Maar dit apparaat kost toch gigantisch veel geld aan de belastingbetaler, en veel van de investeringen gebeuren dan nog met… federaal belastinggeld (dat lijkt een standaard excuus bij vragen in de gemeente- en OCMW-raad te zijn, waardoor ze zichzelf carte blanche geven). Weet u dat inderdaad veel bedragen door het OCMW ‘gerecupereerd’ worden van de… Staat of zelfs Europese subsidies (dit overgehevelde ESF-fonds naar integratie) waardoor het… rendabel wordt voor het apparaat om… zowel veel allochtonen als autochtonen steun te bieden. Bijkomende migratie zorgt namelijk voor… extra OCMW-tewerkstelling, maar wel een door de belastingbetaler betaalde tewerkstelling. U als KMO of loontrekkende betaalt dus werkend ons gelach, excuseer: gelag.

Terug naar normvervanging: Ik heb inderdaad wat ouderwetse normen over het huwelijk als stabiele en warme bron voor normvaste kinderen. Toch voel ik mij soms een vergrijsde bejaarde bij de palabers die volgen op de vraag "of het normaal is dat er geen schuldvraag wordt gesteld bij kinderen die weglopen van huis en OCMW-steun vragen om alleen verder te studeren op kosten van de maatschappij". Dat ouders, die ouderwets of modern hun uiterste best deden om ze (te veel?) zorg en liefde te geven, ook effectief een veel grotere kans lopen door hun spaarzaamheid net te moeten opdraaien voor de onderhoudsplicht dan ouders die dronken en gedrogeerd alle geld verbrasten en dikwijls ook niet vies waren van incest, is een feit. Men kan van hen niets terugvorderderen, net zoals bij illigalen omdat er geen geld is of omdat ze gevaarlijk agressief zijn, dan wel we steevast een tolk nodig hebben om na te gaan of ze wel aan de... hihi... normen voldoen. Nee, dat speelt voor zo’n aanvraag ook geen rol. De OCMW-norm wordt ook schuldloos, net zoals gewiekste advocaten de schuldloze echtscheiding probeerden in te voeren omdat ze bij exuberant onderhoudsgeld... gemakkelijker ereloon kunnen aanrekenen dan als er bilocatieregeling is zonder onderhoudsgeld.

Het is intussen een paar vergeetvolle jaren geleden dat Elio Di Rupo opstapte omwille van zijn riante vergoeding bij Dexia als bestuurslid, en ook Janssens verdedigt zich nu met allure voor zijn riante mandatarisvergoedingen omdat er "toch minstens één vergadering per maand was". Was u verwonderd toen hun bankaandeelwaarden uit L&H-lucht bleken te bestaan na de vakantie in 2008? En als ik als journalist navraag waarom die mensen via artikel 5bis geen sinds 2008 tot 24% gestegen extra sociale bijdragen moeten betalen op die inkomsten, en dit tot discriminerende tegenstelling tot de gewone zelfstandige, blijft mijn mail naar het Rijksinstituut voor Zelfstandigen akelig onbeantwoord. En gisteren las ik op www.mediakritiek.be de enquête dat rechters (ex-advocaten) zich volgens het de advocaten sterk laten beïnvloeden door de aanwezige pers voor hun uitspraken. Was het trouwens niet in ons eigenste Ieper dat België het eerste land werd om toe te geven om de kruisbeelden uit de rechtbanken te weren op vraag van een… moslim die zich daaraan stoorde?  Maar ja, u zult hier niets van lezen in de krant, want de normvervaging bij journalisten komt ook deels omdat zij als in bijberoep ook... via deze speciale uitzondering aan sociale bijdragen kunnen ontsnappen! Aj, ik ben mandataris en journalist! Of nee: joepie want minder sociale bijdragen?

Waar had ik mijn normen ook al weer gelegd op 07/01/2005? Ik vind ze nu in 2008 namelijk even niet terug.  Maar misschien nog even deze anekdote om u wakker te maken:

opsommingsteken

Toen ik een computerdepannage deed, kwam ik plots in een gezinsruzie terecht. De vader had zijn zoon serieus onder zijn voeten gegeven, omdat deze een stylo gestolen had op school.  Toen ik me net omdraaide, hoorde ik volgende zin: "Je moet geen stylo's meepakken op school. Als je een nodig hebt, zal je vader wel een meebrengen van zijn werk!"  Ik begon meteen te gieren van het lachen, en tot mijn verbazing duurde het twee minuten voor de kleine in kwestie door had wat er juist gezegd was. Ik heb wel dat huis moeten verlaten, maar dat zijn nu eenmaal consequenties van consequent gedrag.

opsommingsteken

Mag u tijd van uw werkgever stelen door te surfen over internet en overvloedig te kletsen? Of vindt u dat u net als politici vervaagde normen mag hebben. Dat zij dat in het groot doen, dus dat u dat in het klein mag doen?

opsommingsteken

Waar ligt het verschil tussen het ontwijken van belastingen door uw student alleen te laten wonen bij zijn studies, of hem op kot te zenden en zijn studies te betalen?

opsommingsteken

Waar ligt de grens voor inkomstenfraude als u iemand helpt?

opsommingsteken

Waar ligt de grens voor uitkeringsfraude als u kosten vergoed krijgt, die u misschien niet heeft?

opsommingsteken

Waar ligt de grens als het Visa-schandaal door de eindrechter als geen misbruik wordt beschouwd?

opsommingsteken

Waar ligt de grens als Abou JahJah hier wordt vrijgesproken voor aanzet tot racisme en het Vlaams Blok wel wordt veroordeeld?

opsommingsteken

Waar ligt de grens als magistraten zich hier laten beïnvloeden door journalisten terwijl bepaalde beroepsjournalisten nochtans hier kleur bekennen? Moet u als lezer niet veel kritischer blijven?

opsommingsteken

Waar ligt de grens als alle partijen het goed bedoelen, maar vooral socialisten voorstellen indienen voor hogere (zit)vergoedingen voor mandatarissen en CD&V'ers het huwelijk verloochenen?

Wees gerust, als het geld op zal zijn, dan weten we nu toch al een beetje beter waar we kunnen besparen: Op OCMW’s, gemeenten, Vlaanderen en Wallonië en ook bij… allerlei mandatarissen en in het politieke bestel. Volgens mij is net om die reden het Vlaams Belang misschien echt wel… staatsgevaarlijk. Want zij willen een efficiënt overheidsapparaat dat niet langer drie maal groter is dan in de ons omringende landen en waar de werkende burger beloond wordt i.p.v. belast.

Vanwege een nederig en zich medeschuldig voelend OCMW-mandataris-journalist

VAN BELLE Jean Marc, Bellegoed, Bellegem, 22 oktober 2008.